Tin tức

Tin tức

HƯỚNG DẪN


HƯỚNG DẪN ĐẶT HÀNG Bước 1: Bạn truy cập website: https://manplus.vn/  Bước 2: Chọn sản phẩm cần mua:Chọn từng danh mục sản phẩm để tìm kiếm sản phẩm theo danh mục.Sau khi chọn sản phẩm cần mua, bạn tiến hành đặt hàng bằng cách nhấn vào THÊM VÀO GIỎ (hoặc nếu muốn mua thêm sản phẩm khác, bạn thêm sản phẩm vào giỏ hàng rồi quay trở lại danh mục sản phẩm để tiếp tục lựa chọn thêm sản phẩm khác).Tại mục giỏ hàng, bạn có thể bấm dấu trừ (-) hoặc xóa nếu muốn huỷ sản phẩm đã chọn để mua...

Xem nhiều hơn →